Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

KreaLab, una experiència de treball col·laboratiu

KreaLab, una experiència de treball col·laboratiu

El KreaLab és una experiència de treball col·laboratiu, un laboratori creatiu basat en la cocreació i el treball en equip en què tothom ha d’aportar les seves experiències, coneixements i habilitats per crear projectes que aprofitin les oportunitats que es generen en el vincle entre els àmbits educatiu i sociocultural.

Aquests tallers, que giren al voltant d’un repte comú al qual donar resposta, es realitzen en format hackató (*) durant dues setmanes i de manera transversal al cicle d’Integració Social, dins les assignatures de Promoció de l’autonomia personal i Context de la intervenció social. 

El repte que s’ha escollit en aquest curs, “Com podem fomentar que l’Escola FEDAC esdevingui un entorn saludable i de promoció de la salut per a l’alumnat?”, parteix d’un treball fet abans a l’aula, on l’alumnat, de manera individual i en grup, va estar reflexionant sobre tot allò que envolta el concepte “salut”. 

Aquest repte, que gira entorn d’una visió holística de la salut, s’està treballant en equips que cooperen per idear-ne solucions creatives, tangibles, concretes i atractives. Tots cinc equips competeixen entre ells a fi de trobar una proposta guanyadora que l’alumnat durà a terme a l’escola durant els següents mesos. 

La proposta creativa KreaLab forma part d’una bateria d’oferta de tallers que l’Estació Jove ofereix als cicles formatius de la ciutat. Des de FEDAC Sant Narcís és la segona vegada que hi participem. Ara fa dos anys, la proposta guanyadora (aleshores, emmarcada en l’àmbit de la salut mental) va ser l’organització d’unes jornades de treball dirigides a l’alumnat d’estudis superiors: les primeres Jornades de Salut Mental a FEDAC. Un matí intensiu amb més de quinze tallers i propostes gratuïtes dutes a terme per professionals del sector, que va ser tot un èxit.

Enguany, els nois i noies d’Integració Social estem plantejant idees creatives que vinculen professorat, família i mentories en propostes molt diferents. Per arribar-hi, hem hagut d’estudiar i compartir les nostres habilitats, però també les febleses individuals i d’equip tot traient profit d’aquelles competències que tenen assolides i que els diferencien dels altres equips. Hem treballat l’empatia a través d’un viatge emocional que els ha posat a la pell de diferents personatges que poden intervenir a l’escola FEDAC i que afronten diferents situacions problemàtiques, i han començat a perfilar el propòsit de la seva idea tot definint-ne el focus i detalls més superficials. 

En la darrera etapa de la hackató, durant tot un matí els equips fan, de nou, diferents tallers creatius que ens han de conduir a la concreció de les diferents idees i a la votació final de la millor solució al repte plantejat.

Ben aviat la coneixereu.

(*) Hackató: paraula que vincula els conceptes de hacker i de marató. Hacker: Persona apassionada per la informàtica, que té un gran coneixement de les xarxes i els sistemes informàtics i un viu interès per a explorar-ne les característiques i per a posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit. Marató: Cursa de fons de 42,195 km, disputada generalment sobre asfalt. Hackató: persona apassionada i amb un gran coneixement del sector que fa un treball intens i acotat en el temps per a trobar la millor solució per a la comunitat.

Podeu llegir més notícies en el següent enllaç: https://santnarcis.fedac.cat/noticies  i no oblideu seguir-nos a @fedacsantnarcis i X.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website