Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

Educació infantil

Educació infantil (I3, I4 i I5)

A FEDAC Sant Narcís acollim els infants en aquesta primera etapa educativa en un entorn proper i familiar. Ens basem en el joc i en allò que ens envolta i desperta la curiositat dels nens i nenes per estimular el desig de fer-se preguntes.

El nostre objectiu és fer d’aquesta curiositat el motor de la seva motivació per a l’aprenentatge i arrelar, així, les ganes de seguir aprenent durant tota la vida. Alhora, al llarg de l’etapa d’educació infantil atorguem molta importància al vincle emocional i al treball dels hàbits per tal d’aconseguir un bon desenvolupament de cada infant tot desvetllant-ne les potencialitats intel·lectuals.

Projectes de l’etapa

Espais internivells

Els infants aprenen dels mestres, però també dels seus semblants. Per això, a educació infantil programem activitats per afavorir l’aprenentatge vivencial i promoure la convivència entre alumnes de diferents nivells en grups reduïts. Alhora, els nens i les nenes gaudeixen participant en aquestes activitats lúdiques i significatives, basades en el desenvolupament de les diferents intel·ligències múltiples.

Treball per projectes

A educació infantil treballem per projectes, on el centre d’interès és la mascota de cada classe. Així, el cargol és la mascota de l’aula d’infantil-3 (I3). El Cargolet Tinet ens acompanyarà durant tot el curs per descobrir l’entorn més proper. A partir de la relació directa dels nens i nenes amb aquest animalet que trobem al pati de l’escola, treballem els continguts de manera interdisciplinar i ens proposem crear experiències memorables per als nostres alumnes. A l’aula d’infantil-4 (I4) la mascota és l’esquirol. Descobrim com són, què fan, què mengen, la mida i el pes, el seu hàbitat, la família, el cicle vital o les espècies d’esquirols. Per endinsar-nos en els coneixements, ho fem a través de l’observació indirecta amb visualitzacions de vídeos, imatges, contes, cançons, endevinalles… El dofí mular és la mascota d’infantil-5 (I5). Ens serveix de fil conductor per treballar els continguts de manera interdisciplinària, observant-ne les característiques, espècies, cicle vital, alimentació, hàbitat… i establint comparacions entre el seu entorn i el nostre.

Natació (a partir d'I4)

Des de l’escola, valorem la importància i els beneficis de la natació en els infants, de manera que a partir d’infantil-4 (I4) participen en aquesta activitat. Els principals objectius de la natació en l’etapa d’educació infantil són l’adquisició de l’autonomia i l’adaptació en el medi aquàtic, el descobriment de les possibilitats esportives d’aquest medi per tal d’educar en la salut i el foment de l’esperit de superació. Aquesta activitat es duu a terme a les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç.

Juguem amb les matemàtiques

Els nostres alumnes són el centre del seu propi aprenentatge. Per això, i amb la finalitat de desenvolupar el pensament logicomatemàtic, acompanyem els infants en el descobriment de les matemàtiques través d’una proposta formada per activitats variades, motivadores, contextualitzades, manipulatives i vivencials, amb el suport de material adequat. Complementem tot aquest aprenentatge amb la proposta didàctica d’Innovamat.

Aprenem a llegir, a escriure i a expressar-nos

A educació infantil treballem la llengua de manera vivencial a partir del seu context més proper per tal d’afavorir-ne un aprenentatge significatiu. Ens iniciem en la lectura a partir de la consciència fonològica, descobrint els sons i les grafies de les lletres a partir del nom de cada infant i dels seus companys. A partir d’aquí, cada infant avança al seu propi ritme fins a aconseguir llegir amb comprensió frases senzilles. Pel que fa a l’escriptura, comencem amb els traços bàsics en diferents superfícies, de manera experimental, i acabem amb l’escriptura de lletres i paraules. Durant tot aquest procés, la comprensió i l’expressió oral ens acompanyen, ja que és una habilitat que potenciem en molts moments del dia a dia. Per complementar aquest treball de la llengua, a infantil-3 (I3) i infantil-4 (I4) utilitzem el recurs Comunica’t; i a infantil-5 (I5), el Llaç de lletres.

Activitats complementàries de l’etapa

Dins de l’horari lectiu i per a tots els nens i nenes, impartim un conjunt d’activitats complementàries a l’etapa d’educació infantil. Aquestes activitats afavoreixen el desenvolupament integral dels infants, potencien les seves habilitats i reforcen el nostre projecte educatiu.

A l’etapa d’educació infantil impartim les següents activitats complementàries:

  • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
  • Interioritat: TUtopia
  • EsKcs
  • artTIC
  • Oratòria

Consulta els detalls de les complementàries al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website