Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

Batxillerat

Batxillerat

Al Campus BAT de FEDAC Sant Narcís podeu seguir els estudis de batxillerat. Fugint dels esquemes tradicionals d’aquesta etapa, a la nostra escola oferim la possibilitat de viure experiències, descobrir talents i aprendre a liderar-se un mateix i els altres a partir d’un itinerari personal de vida, que recorrem amb rigorositat i exigència.

Durant el batxillerat, potenciem els espais d’àgora per debatre i intercanviar idees, els seminaris per introduir conceptes, i projectes per poder-hi aprofundir. Aconseguim, així, una educació global, interrelacionada i connectada amb el món perquè els nois i noies afrontin amb seguretat i veu pròpia tots aquells reptes personals, acadèmics i professionals que es plantegin.
A la nostra escola, impartim els estudis de batxillerat de les següents modalitats:

  • Batxillerat científic i tecnològic
  • Batxillerat social

Projectes de l’etapa

LideratgeS

Durant el batxillerat a FEDAC Sant Narcís, ensenyem als alumnes eines i habilitats de lideratge personal, que els ajudaran al llarg de la vida a assolir els objectius que es plantegin. D’una banda, els alumnes de batxillerat assumeixen el procés d’aprenentatge com una elecció personal. Per això, dissenyen els seus propis projectes i organitzen els horaris setmanals segons les necessitats de cada moment. Paral·lelament, a través del programa LeaderInMe (LEM), els estudiants desenvolupen una sèrie d’hàbits per a l’efectivitat i el lideratge personals. Amb LeaderInMe, els alumnes prenen consciència de la seva responsabilitat en les decisions que prenen i l’actitud que adopten davant allò que els passa, ja que ells són els veritables líders de les seves vides.

Comunicació

Al batxillerat treballem la llengua catalana, castellana i anglesa de forma integrada en els diferents projectes de l’etapa. D’aquesta manera, els estudiants desenvolupen les habilitats lingüístiques en les dues llengües oficials de Catalunya i en anglès en un context comunicatiu real, més enllà de les hores dedicades a aquestes matèries. Al llarg de l’etapa, els alumnes posen en pràctica les llengües a través de diferents suports: redacció i lectura de textos, elaboració de discursos i exposicions orals, creació i visionat de projectes audiovisuals, disseny de materials, etc.

Projectes: Management i First Tech Challenge

En funció de la modalitat de batxillerat triada, els alumnes de batxillerat desenvolupen un projecte de llarg recorregut vinculat a la seva opció: Management (MAN) per als alumnes d’emprenedoria; o First Tech Challenge (FTC) per als estudiants de l’itinerari tecnològic.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website