Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

Educació secundària

Educació secundària

Al llarg dels quatre cursos d’educació secundària obligatòria (ESO), ens proposem afavorir la maduració i el creixement dels nois i noies perquè aprenguin a conèixer, a fer, a ser i a conviure. Per això, a l’escola FEDAC Sant Narcís considerem fonamental oferir una educació competencial i de qualitat, que permetrà als alumnes afrontar els reptes formatius de futur. En aquesta etapa educativa, el treball dels valors que hem iniciat a infantil i primària segueix actiu de manera transversal i com a pilar sobre el qual se sustenta tot la resta.

Projectes de l’etapa

Francès, com a quarta llengua

Oferim als alumnes la possibilitat d’aprendre francès al llarg de la secundària com a quarta llengua, juntament amb el català, el castellà i l’anglès. Aquesta possibilitat de cursar francès com a segona llengua estrangera és una opció personal que plantegem als alumnes, fruit del diàleg entre cada estudiant, la família i l’equip tutorial de l’escola.

Programació i estructures de dades

Impartim en horari escolar un curs avançat de programació per a aquells alumnes de secundària amb un interès especial en aquest àmbit. D’aquesta manera, els nois i les noies tenen la possibilitat d’aprendre diferents llenguatges de programació i estructures de dades. L’elecció d’aquest itinerari formatiu és una tria personal a partir del diàleg i la reflexió de cada alumne amb la família i els tutors de l’escola.

Treball per projectes

Els estudiants de secundària realitzen projectes interdisciplinaris on el seu lideratge i iniciativa personal tenen un paper predominant. Així, a 1r i 3r d’ESO seguim la metodologia STEAM per transformar l’entorn a partir del desenvolupament d’algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU. A 2n d’ESO es converteixen en reporters i a 4t dissenyen i lideren accions per col·laborar amb l’ONG FASOL. De manera consensuada, alumnes i professors trien el producte final que es durà a terme en cada projecte i com serà l’exposició de la tasca realitzada.

Colpbol

Dins de l’àrea d’educació física, els alumnes de secundària participen en el projecte de colpbol, que impartim a l’escola des del curs 2012-2013. El colpbol és un esport que potencia l’esforç d’equip per sobre les individualitats, de manera que l’aportació de tots els alumnes és valuosa i facilita, així, la cohesió del grup.

Estada a un país de parla anglesa

A 4t curs de secundària oferim la possibilitat que els alumnes realitzin una estada lingüística a Irlanda o al Regne Unit durant una setmana o deu dies. Aquesta estada permet als nois i noies posar en pràctica el seu domini de la llengua anglesa en un context real i aprofundir en les habilitats lingüístiques i culturals.

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Sant Narcís impartim matèries complementàries dins de l’horari lectiu amb l’objectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. D’aquesta manera, completem el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

A l’etapa d’educació secundària impartim les següents activitats complementàries:

  • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
  • Interioritat: TUtopia
  • EsKcs
  • artTIC
  • Oratòria

Consulta els detalls de les complementàries en el pdf adjunt..

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website