Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

El Projecte Líder en Mi (LeM)

El Projecte Líder en Mi (LeM)

De què tracta aquest projecte?

Des de fa uns cursos, a l’escola FEDAC Sant Narcís ens hem sumat al projecte de lideratge Líder en Mi.

Líder en Mi és un programa de millora i lideratge personal, de creixement integral, basat en els 7 hàbits de les persones altament efectives, ideat per Franklin Covey. Aquest programa comença amb el paradigma que reconeix que tothom té talent i que aquest es pot posar al servei de la comunitat tot desenvolupant diferents lideratges.

Quin és l’objectiu principal?

L’objectiu principal és que els nostres alumnes aprenguin dels set hàbits i desenvolupin competències que els portin a saber prendre reflexivament bones decisions quan la vida els plantegi una oportunitat o un repte.

Per què creiem que és important?

A partir de diferents activitats i propostes engrescadores, adaptades a cada etapa educativa, guiem els alumnes cap a l’autoconeixement i la reflexió. Així afavorim el descobriment dels talents personals i aprenem a valorar i respectar els dels altres. També s’estimula la responsabilitat envers les decisions i actituds que mantenim davant les diferents situacions que el dia a dia a l’escola o a casa ens plantegen.

Per tots aquests motius, creiem fermament que el LeM és una oportunitat pedagògica per donar resposta als reptes del món actual.