Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

El batxillerat a FEDAC Sant Narcís

El batxillerat a FEDAC Sant Narcís

Un batxillerat diferent!

Al batxillerat de FEDAC Sant Narcís fugim dels esquemes tradicionals d’aquesta etapa, ja que hi oferim la possibilitat de viure experiències, descobrir talents i aprendre a liderar-se un mateix i els altres a partir d’un itinerari personal de vida, que recorrem amb rigorositat i exigència.

A més a més, posem l’èmfasi en l’autonomia i el lideratge personal que requereix el nostre batxillerat. En aquest sentit, els estudiants han de prendre les seves decisions, saber a quines classes els convé anar, com es volen avaluar de cada matèria i quins projectes decideixen dur a terme. 

Així doncs, i com es pot veure en l’horari, cada dia els alumnes tenen dues hores de treball personal, en les quals no hi ha classe, pensades per avançar en els projectes, sempre amb l’acompanyament de, com a mínim, dos professors. Aquest és l’horari:

  • 8.30 a 10.30 h – activitats d’aula
  • 10.30 a 11.00 h – descans
  • 11.00 a 13.00 h – treball personal
  • 13.00 a 13.30 h – descans
  • 13.30 a 15.30 h – activitats d’aula

Pel que fa a l’avaluació, posem especial atenció en la creació de projectes que parteixen de l’interès de l’alumne i en els quals englobem diverses matèries per tal d’aconseguir vincular els diversos sabers que es treballen a batxillerat. Són els alumnes que, a partir del coneixement del currículum, pacten amb el professorat projectes, la seva temporització i de què s’avaluaran.

Per altra banda, creiem que una bona comunicació oral en les tres llengües (català, castellà i anglès) és essencial per al seu futur i, per això, cada setmana dediquem un espai d’àgora a debatre sobre temes relacionats amb alguna de les matèries que cursem. A més, participem de trobades en l’àmbit internacional amb el programa MUN (Model United Nations).

Per poder fer prendre totes les decisions i saber sempre en quin punt es troba cadascú i on vol anar disposem de l’Uniapp, una aplicació desenvolupada expressament per al nostre batxillerat, on l’alumnat pot veure setmanalment les activitats de grup que el professorat ofereix, fer el seguiment del seu aprenentatge i recuperar el material que el professorat ha preparat per dur a terme les activitats, per fer servir durant el seu transcurs i per continuar repassant o ampliant un cop s’ha acabat.

En aquest sentit, l’acompanyament individual que fan els tutors cada setmana, les entrevistes bimensuals amb les famílies i el servei de suport psicopedagògic són claus per al correcte funcionament d’aquests estudis.

Finalment, pensem que l’educació ha d’anar lligada al món professional i, en conseqüència, dediquem una hora mensual a xerrades amb professionals de diversos àmbits per tal que els estudiants puguin conèixer més de prop el món laboral i puguin resoldre els seus dubtes a l’hora d’escollir el millor per al seu futur. A més, en el nostre batxillerat hi ha una estada a l’empresa obligatòria de, com a mínim, setanta hores que els ajuda a entrar al món laboral i conèixer realment quins són els interessos de cadascú. El lloc on es desenvoluparan és escollit a les entrevistes de seguiment tutorial perquè resultin el més profitoses possible.
Si voleu més informació sobre els nostres estudis, podeu demanar cita a https://www.portesobertesfedac.cat/santnarcis/, a secretaria o a través del telèfon 972 23 31 42.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website