Pare Coll, 3 - 17005 Girona

972 233 142

+Art a les escoles: la implementació d’una dimensió humanista en el dia a dia de l’estudiant

+Art a les escoles: la implementació d’una dimensió humanista en el dia a dia de l’estudiant

Aquest any 2020-2021, les escoles FEDAC hem iniciat un projecte anomenat +Art a les escoles. Es tracta d’incorporar l’art en el dia a dia de l’aprenentatge dels estudiants amb l’objectiu d’aconseguir una educació profundament humanista.

+Art a les escoles és un projecte de llarg recorregut que es proposa convertir l’art en un eix vertebrador i transformador de les escoles. D’aquesta manera, es parteix de diferents disciplines que conformen l’art (com la plàstica, la literatura, la música…) per introduir-lo dins l’aula en coordinació amb altres disciplines en forma de projectes; és a dir, l’art esdevé l’eix transversal de l’ensenyament. 

Per començar a treballar des d’aquesta perspectiva, vam iniciar el projecte amb una exposició itinerant de l’artista Siro López a l’escola. Durant dues setmanes, vam disposar de tres obres amb temàtiques al voltant de la situació de la infància, la dona, i la vellesa.

Tot l’alumnat del centre FEDAC Sant Narcís es va inspirar en les obres d’aquest artista per produir diverses manifestacions artístiques des de perspectives molt diferenciades i enriquidores. L’exposició d’aquests productes finals, creats sota una mirada clarament artística, es pot visitar a l’escola a partir del dia 26 d’octubre i fins al 5 de novembre.   

La finalitat d’aquesta primera experiència és impressionar i commoure l’alumnat i el professorat, i a partir d’aquí crear inquietuds que animin els estudiants a expressar-se, tot trobant el temps i els materials per fer-ho. Sota aquest projecte, treballem per potenciar tant les capacitats com els interessos de l’alumnat des d’aquesta vessant més artística: volem potenciar l’art com a lliure expressió per fer crides o denúncies sobre temes controvèrsics, desenvolupar activitats artístiques que impulsin la creativitat, i unir els diferents col·lectius en la defensa d’una escola que sigui humanitzadora des de les arts.

Contràriament al que tradicionalment se sol pensar, art no és només dibuixar i pintar, sinó que representa una manera d’educar la mirada en els cinc sentits. A través de l’observació i la contemplació, es fomenta la sensibilitat i s’aprèn a veure “allò que no es veu” a simple vista, o a incorporar diverses interpretacions d’una mateixa obra. Així doncs, a través d’aquest foment de la creativitat, la imaginació i la llibertat d’expressió, es desperta i treballa la capacitat d’esperit crític. Totes aquestes, són habilitats pròpies del segle XXI, les quals volem traslladar a l’alumnat de la nostra escola amb la intenció de transformar la societat i fer-nos veure que tots tenim talent dins de l’art.